1.Szczególne prawo przysługujące dłównie szlachcie.
2.mieszkańcy maist.
3.Bohater wojny ze Szwedami.Śpiewamy o nim w naszym hymnie narodowym.
4.Najazd Szwedów na Polskę,który rozpoczoł się w 1655r.
5.Stolica państwa,wsochodniego sąsiada Rzeczpospoiltej.
6.Jego zdaniem był uchwalenie praw.
7. ............wybraniecka-rodzaj wojska utworzony przez Stefana Batorego.
8.Król polski,pogromca Turków pod Wiedniem w 1683r.
9.Popularene w XVII w. miejsca pielgrzymkowe, składające się z zespołu kapliczek symbolizujących Mękę Pańską.
10.Rezydencja króla Jana III Sobieskiego.
11.Panstwo, z którym Rzeczpospolita w XVII w. toczyla wojny.
12.Stylw sztuce europejskiej w XVII w.

1

Odpowiedzi

2009-11-08T15:46:34+01:00
1. przywileje
2. mieszczanie
3.Czarniecki
4. Potop szwedzki
5. Moskwa
6.Parlament czyli sejm i senat
7.piechota
8. Jan III Sobieski
9. kalwaria zebrzydowska
10.Pałac w Wilanowie
11. Szwecja
12. Barok
4 4 4