Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T17:32:14+01:00
GRUPA B:
1.
1. fosfor, P
2. selen, Se
3. azot, N
4. chlor, Cl
5. potas, K
6. argon, Ar

2.
F
P
P
F
P

3.
K2 L8 M6
Liczba atomowa: 16
Numer
grupy: 16
okresu: 3
Nazwa pierwiastka: siarka
Symbol: S

K2 L2
Liczba atomowa: 4
Numer
grupy: 2
okresu: 2
Nazwa pierwiastka: beryl
Symbol: Be

K2 L 8 M8 N2
Liczba atomowa: 20
Numer
grupy: 2
okresu: 4
Nazwa pierwiastka: Wapń
Symbol: Ca


GRUPA C:

1.
OPIS ATOMU:
A = 20 (38 - 18)
Z = 10 (32 - 16 - 6)
(Tego w nawiasie nie musisz oczywiście zapisywać :)
Numer

NUMER OKRESU: 2
NUMER GRUPY: 18
NAZWA PIERWIASTKA: Neon
ROZMIESZCZENIE ELEKTRONÓW NA P. ELEKTRONOWYCH: K2 L8

2.
(liczba protonów = 13, więc i liczba atomowa tyle wynosi)
NAZWA PIERWIASTKA: Glin
SYMBOL: Al
NUMER:
-grupy: 13
-okresu: 3
KONFIGURACJA ELEKTRONOWA: K2 L8 M3

3.
(Jest 80 protonów i neutronów razem, więc liczba masowa = 80.
Jest to brom, którego liczba atomowa = 35 więc liczba protonów = 35, a że liczba protonów = liczba elektronów, to elektrony = 35.
Nukleony = protony + neutrony, więc liczba neutronów = 45.
By rozwiązać zadanie, wystarczy sprawdzić wszystko na układzie okresowym.)
Jednak mamy tu podane dane, więc należy to wyliczyć:

x - liczba protonów
y - liczba neutronów

x + y = 80
43,75%(x+y) = x

x + y = 80
43,75/100 x + 43,75/100 y = x

x + y = 80
43,75/100 y = 56,25/100x

x + y = 80
x = 0,77y

0,77y + y = 80
x = 80 - y

1,77y = 80
x = 80 - y

y = 45
x = 80 - 45
x = 35

Mając liczbę elektronów, możesz zapisać konfigurację:
K2 L8 M18 N7
Liczba powłok elektronowych: 4
Liczba elektronów walencyjnych: 7


4.
A: okres: 3, grupa: 17
B: okres: 4, grupa: 1