Odpowiedzi

2009-11-08T15:34:10+01:00
Cogito (łac. myślę) - postać występująca w wierszach Zbigniewa Herberta. Po raz pierwszy pojawił się w tomiku pt. Pan Cogito wydanym w 1974.

Imię bohatera pochodzi od łacińskiej sentencji Kartezjusza: Cogito ergo sum (Myślę, więc jestem). Pan Cogito pojawia się w późniejszej twórczości Zbigniewa Herberta. Poeta, który zawsze unikał bezpośrednich wypowiedzi, tworzy bohatera mającego wiele cech twórcy, a równocześnie uosabiającego współczesnego człowieka - inteligentnego i wykształconego oraz przy tym niemogącego pogodzić się z otaczającym go światem.

2009-11-08T15:35:15+01:00
Cogito (łac. myślę) - postać występująca w wierszach Zbigniewa Herberta. Po raz pierwszy pojawił się w tomiku pt. Pan Cogito wydanym w 1974.
Imię bohatera pochodzi od łacińskiej sentencji Kartezjusza: Cogito ergo sum (Myślę, więc jestem). Pan Cogito pojawia się w późniejszej twórczości Zbigniewa Herberta. Poeta, który zawsze unikał bezpośrednich wypowiedzi, tworzy bohatera mającego wiele cech twórcy, a równocześnie uosabiającego współczesnego człowieka - inteligentnego i wykształconego oraz przy tym niemogącego pogodzić się z otaczającym go światem.
2009-11-08T15:36:49+01:00
Imię Pana Cogito można przetłumaczyć dosłownie z łaciny, będzie to: "Pan Myślę". Osoba myśląca to człowiek, który potrafi wyciągnąć wnioski z historii, który zastanawia się, jak dzięki doświadczeniu poprzednich wieków ulepszyć świat, w którym żyje.
Doświadczenia Pana Cogito, tak jak Zbigniewa Herberta, to przeżycia z czasów II wojny światowej i późniejszych, powojennych lat załamania politycznego i prześladowań. W ciąg tych lat Pan Cogito poznaje także zachowania ludzi w różnych sytuacjach, by potem je opisać.
Herbert nadaje swojej postaci wiele własnych cech. Pan Cogito, tak jak poeta, ma odstające uszy, a jego rodzinnym miastem jest Lwów. W wierszu pt. "Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz" dowiedzieć się możemy trochę więcej o jego wyglądzie zewnętrznym - ma on blisko siebie osadzone oczy i podwójny podbródek. Główne zajęcia "Pana Myślę" to: czytanie, podróżowanie, rozmyślanie i pisanie wierszy.
Zbigniew Herbert stworzył postać, która przekazuje nam zbiór wartości, którymi powinniśmy się my - przeciętni ludzie kierować. Co robić, by mieć odwagę być sobą i mieć czyste sumienie w czasach terroru, zakłamania czy zniewolenia. Pan Cogito mówi swojemu pokoleniu Kolumbów, że skoro ocaleli to nie po to, aby żyć, lecz walczyć z zakłamaniem i dać świadectwo prawdy następnym, bo to dla nich będą oni kiedyś wzorem. Obowiązkiem każdego człowieka jest walczy o swoje, nigdy się nie poddawać i żyć godnie.