Jak możecie to weźcie przetłumaczcie to na polski.!! Thx z góry. ;*

Girl in robbery still missing

Fron our crime correspondent.

Yesterday morning at 9,45, there
was a robbery at Barclay's Bank in
Bridgend, near Cardiff. There were
only three people in the bank at
the time. Police have now got the
robber, Steve Crosby. He is in
prison in Cardiff.
But the police are still looking for
a young woman who was whit him
yesterday. They think her name is
Helen Watts, from London. She is
twenty years old but she looks 16.
She's rather thin and of medium
height. She's got blue eyes and
blonde hair. In the photo her hair
is long, but now it is short. Watts
usually wears jeans and a brown
leather jacket. They thin she has
got a lot of money with her and
that she is going back to London.

3

Odpowiedzi

2009-11-08T15:38:21+01:00
Dziewczyna we włamaniu się nadal chybiającym

Fron nasz korespondent zbrodni.

Wczoraj ranek o 9,45,
było włamanie się w Banku Barclay w
Bridgend, blisko Cardiff. Byli
tylko trzej ludzie w banku w czasie. Policja teraz ma
rabusia, Stefana Crosby. On jest w
więzieniu w Cardiff.
Ale policja nadal szuka młodej kobiety, która była odrobiną jego
wczoraj. Oni myślą, że jej imię jest
Helen Waty, z Londynu. Ona ma
dwadzieścia lat ale ona spogląda 16.
Ona jest raczej cienka i
wzrostu środka przekazu. Ona jest dostawana niebieskimi oczyma i
blond włosami. W zdjęciu jej włosy
są długie, ale teraz to jest krótkie. Waty
zwykle ma na sobie dżinsy i brązową kurtkę
skórzaną. Oni ciency ona
ma wiele pieniędzy z nią i,
że ona wraca do Londynu.
2009-11-08T15:42:44+01:00
Wczoraj rano na 9,45,
był rabunek w Barclay's Bank w
Bridgend, w pobliżu Cardiff. było
tylko trzy osoby w banku przez ten
czas. Policji dostała juz
rabusia, Steve Crosby. On jest w
Więzieniu w Cardiff.
Ale policja nadal poszukuje
młodej kobiety, która była z
wczoraj. Oni myślą, że jej imię jest
Helen Watts, z Londynu. Ona ma
dwadzieścia lat, ale wygląda 16.
Jest raczej szczupłai i sredniego wzrostu. Ona ma niebieskie oczy i
blond włosy. Na zdjęciu włosy
jest długa, ale teraz jest krótkie. Watts
Zwykle nosi dżinsy i brązowe
skórzaną kurtkę. Oni myslą ze ona
dostała dużo pieniędzy przy sobie i
że wraca do Londynu.
2009-11-08T15:47:36+01:00
Dziewczyna w rozboju wciąż brakuje Fron naszego korespondenta przestępczości. Wczoraj rano na 9,45, nie było napadu na Bank Barclay's w Bridgend, w pobliżu Cardiff. Były tylko trzy osoby w banku w danej chwili. Policja ma już swoją bandytą, Steve Crosby. On jest w więzieniu w Cardiff. Ale policja wciąż szuka młoda kobieta, która była odrobinę go wczoraj. Oni myślą, że jej imię jest Helen Watts, z Londynu. Ona ma dwadzieścia lat, ale wygląda 16. She's a cienkich i średniej wysokości. She's go