Odpowiedzi

2009-11-09T13:43:56+01:00
Oba układy – nerwowy i hormonalny- wykazują sprzężenie zwrotne funkcji. Impulsy nerwowe dochodzą do gruczołów wydzielenia wewnętrznego, wywołują ich reakcje w postaci przenikania do krwi hormonów (produkowanych przez te gruczoły). Jednocześnie określony poziom hormonów we krwi reguluje czynności układu nerwowego.

Odpowiednim przykładem dla zilustrowania współpracy wyżej wymienionych układów jest reakcja naszego organizmu na sytuacje stresowe.
Czynniki stresowe, poprzez mózg, działają na podwzgórze. Podwzgórze natomiast jest bezpośrednio połączone z najważniejszym gruczołem dokrewnym człowieka- przysadką. Dzięki temu kontroluje ono wydzielanie hormonów i stanowi podstawowe ogniwo łączące układ nerwowy i dokrewny.

Podwzgórze wydziela hormon (kortykoliberynę- CRH) pobudzający przysadkę mózgową do wydzielania adrenokortykotropiny (ACTH), która z kolei zmusza korę nadnerczy do wydzielania kortyzolu. Hormon ten umożliwia organizmowi mobilizację rezerw energetycznych i zaspokojenie zwiększonego zapotrzebowania komórek na energię.

Impulsy nerwowe, docierając do mózgu, stymulują także bezpośrednio rdzeń nadnerczy do wydzielania adrenaliny zwanej również hormonem walki, ponieważ przygotowuje on organizm do gwałtownego wysiłku.
Adrenalina przekształca glikogen w glukozę, przez co podnosi poziom cukru we krwi, powoduje rozkład glikogenu mięśniowego do kwasu mlekowego, mobilizuje tłuszcz tkanki tłuszczowej przez aktywację lipazy, wywołuje skurcz naczyń tętniczych, z wyjątkiem naczyń wieńcowych serca, które rozszerza. Powoduje pobudzenie mięśnia sercowego, zwiększając wyrzut serca(wyrzucanie krwi z komór do tętnic). Wskutek zwężenia tętnic i zwiększenia wyrzutu serca podnosi skurczowe ciśnienie krwi.

Dzięki takiemu działaniu umożliwia szybką reakcję na daną sytuację zagrażającą organizmowi np. ucieczkę pod wpływem strachu.
Adrenalina pełni w organizmie ludzkim jeszcze jedną ważną rolę. W układzie nerwowym pośredniczy w przenoszeniu bodźców z włókien nerwowych do tkanek (jest tzw. neuroprzekaźnikiem).

Oba układy regulujące współdziałają ze sobą w zachowaniu równowagi biologicznej- homeostazy organizmu.