DO SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO TĘCZA NALEŻ 36CHŁOPCÓW I 24 DZIEWCZYN KI.

A)JAKI PROCENT UCZNIÓW NALEŻĄCY DO KLUBU STANOWIĄ DZIEWCZĘTA?

B)W MIĘDZYSZKOLNYCH ZAWODACH W TENISIE STOŁOWYM UCZESTNICZYŁO 37,5%WSZYSTKICH DZIEWCZĄT Z TĘCZY. ILE DZIEWCZĄT NALEŻĄCYCH DO KLUBU NIE BRAŁO UDZIAŁU W ZAWODACH?

C)W ZAWODACH LEKKOATLETYCZNYCH WZIĘŁO UDZIAŁ 85% CZŁONKÓW KLUBU TĘCZA. STANOWILI ONI 17% WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ZAWODÓW . ILU UCZNIÓW STARTOWAŁO W TYCH ZAWODACH?

D)DO KLUBU TĘCZA NALEŻY 10 % WSZYSTKICH DZIEWCZĄT I 20% WSZYSTKICH CHŁOPCÓW W SZKOLE. ILU UCZNIÓW JEST W TEJ SZKOLE? O ILE PROCENT MNIEJ JEST W TEJ SZKOLE CHŁOPCÓW NIŻ DZIEWCZĄT?

E)PO SUKCESIE NA ZAWODACH LICZBA CZŁONKÓW KLUBU WZROSŁA DO 84 OSÓB. O ILE PROCENT WZROSŁA LICZBA CZŁONKÓW TĘCZY?

3

Odpowiedzi

2009-11-08T15:43:44+01:00
|Uwaga| NP. 3/4 To ułamek zwykły trzy czwarte. to tak zebys wiedziala.

a. 24+36=60
24/60 razy 100% = 40 %

b.
35,5% z 24 =
0,375 razy 24 = 9
24-9=15

c.
85% z 60
0,85 razy 60 = 51
17% z x =51
0,17 razy x = 51
x = 51 : 0,17
x = 5100 : 17
x = 180

d.

10 % z x = 24
0,10 razy x = 24
x= 24 : 0,10
x= 2400 :10
x= 240

20% z x = 36
0,20 razy x = 36
x = 36 : o,20
x = 36:20
x = 180

240 +180 = 420


e. nie rozumiem :)
2009-11-08T15:43:39+01:00
A) 36/60 = 0,6. 0,6 *100% = 60 %.

B) 24/60 = 0,4. 0,4*100% - 40% - wszystkie dziewczyny
40% - 37,5% = 2,5 % = 0,25
0,25 * 24 = 6.
C) 100% - 60
85 % - x
100%x = 60* 85
x = 5100 / 100
x = 51.
D) 10 % - 24
100 % - x
10%x = 24*100
x=2400 /10
x= 240 dziewczyn

20% - 36
100% - x
20%x = 36*100
x= 3600 / 20
x = 180 chłopców
240+180 = 420 - uczniów w szkole.
180/240 = 0,75
0,75 * 100 % = 75 % - o tyle mniej chlopcow od dziewczyn
E)84 / 60 = 1,4
1,4 *100% = 140%
2009-11-08T15:50:22+01:00
Dane:
36-chłopcy
24-dziewczyny
60-razem

a) 60-100%
24- x
24*100/60=24*10/6=240/6=40
x=60%
Odp.Dziewczyny stanowią 60 %.

b)24-100%
x -37,5
24*37,5/100=900/100=9
x=9
24-9=15
Odp.15 dziewczyn nie wzięło udziału w tenisie,9 wzięło!

c)60-100%
x -85%
60*85/100=6*85/10=510/10=51
Odp.51 osób wzięło udział w lekkoatletyce(k.tęcza)
51-17%
x -100%
51*100/17=5100/17=300
Odp.W lekkoatletyce udział wzięło 300 osób.

d)24-10%
x-100%
24*100/10=24*10/1=240/1=240
Odp.W szkole jest 240 dziewcząt.
36-20%
x -100%
36*100/20=36*10/2=360/2=160
Odp.W szkole jest 160 chłopców.

240+160=400
Odp.W szkole jest 400 dzieci.

Odp.W szkole jest o 30 % mniej chłopców niż dziewcząt.
(240-160=80 , 240/80=30%)

e)doszło +84 osób
60+84=144
144-100%
84 -x
84*100/144=8400/144=58%
Odp.Do klubu doszło 58 % dzieci.

Pozdro ;)