Odpowiedzi

2009-11-08T15:41:58+01:00
Unia polsko - saska zwarta została wobec braku wyboru kolejnego kandydata z dynastii Wazów. W momencie tym doszło do przeforsowania elekcji przez magnaterię małopolską, która to domagała się wyboru dynastii saskiej i jej przedstawicieli. Sami zainteresowani – August II i August III niezbyt byli chętni sprawować rządy w kraju, który wyniszczony został wojnami z Turcją, Rosją i Szwecją i który ma ogromne długi, zastój gospodarczy i boryka się z wieloma problemami.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T15:42:37+01:00
Fryderyk August II Wettin opanował tron polski dzięki przekupieniu głosującej szlachty i magnatów, szybkości działania i poparciu ze strony antytureckiej. Drugim kandydatem był Franciszek Conti popierany przez prymasa Radziejowskiwgo. Fryderyk August był luteraninem luteraninem i aby objąć tron polski przeszedł na katolicyzm. Wettin wykorzystał sytuację i na czele armii popierany przez Rosję i cesarza wkroczył do Krakowa i koronował się na króla (1697).
Elekcja Wettin rozpoczyna półwiekowy okres unii personalnej polsko – saskiej. Pod jedna koroną zostały złączone dwa różne organizmy gospodarcze, społeczne i narodowe. Saksonia była krajem dobrze rozwiniętym ekonomicznie, z silnym mieszczaństwem, podatnym na wpływy wczesnego Oświecenia i racjonalizmu. Bez trudu rywalizowała z zacofaną gospodarczo i zniszczoną wojnami Polską. Posiadała potężne ośrodki gospodarcze – Lipsko i Drezno, którym dorównywał tylko Gdańsk. Sasowi budzili niechęć do katolickiej szlachty przywiązanej do sarmackich tradycji.

W 1704 roku z inicjatywy króla Rzeczpospolita przyłączyła się do koalicji antyszwedzkiej. Tworzyła ją również Dania (chęć osłabienia Szwecji na zachodzie Europy), Rosja (odebranie północnej części Bałtyku i zwiększenie dostępu do morza) i Saksonia. August II zamierzał zdobyć Inflanty i zamienić je w dziedziczne księstwo Wettinów.
Działania wojenne toczyły się głównie na terenie Rzeczypospolitej zajętej przez Szwedów po rozbiciu wojsk Piotra I i Augusta II w Inflantach. Karol XII posuwał się szybko w głąb kraju – padła bez walki Warszawa, a potem Kraków, gdy armia szwedzka rozbiła wojska polskie i saskie pod Kliszewem 19 VII 1702 roku. Klęski ożywiły antykrólewską opozycję, na czele której wystąpił prymas Radziejowski. Pod naciskiem Karola XII doszło do zawarcia w 1704 konfederacji warszawskiej, której członkowie ogłosili detronizację Augusta II a nowym królem został wybrany 12 lipca 1704 roku Stanisław Leszczyński. W 1706 Karol XII uderzył na Saksonię i zmusił Augusta II do zrzeczenia się polskiego tronu. Wojska szwedzkie, saskie i rosyjskie grabiły Polskę. Wrogie sobie obozy magnackie zwalczały się wzajemnie przechodząc z jednej na drugą stronę.
Klęska Karola XII pod Połtawą Postawą 1709 doprowadziła do usunięcia Szwedów z Polski. Podczas Walnej Rady Warszawskiej (1710) uznano za króla Augusta II. Zakończenie wojny nastąpiło po śmierci Karola XII (1718) pokojem w Nystad (1721).

August II został ponownie królem dzięki Piotrowi I, który miał teraz ogromne wpływy w Polsce. Car wpływał na obsadę urzędników i kontrolował króla dzięki pieniądzom i armii. Król pragnął uwolnić się od niego, lecz brakowało mu poparcia.
W 1715 doszło do zbrojnej konfederacji przeciwko Augustowi II w Tarnogrodzie, która pod marszałkiem Stanisławem Ledóchowskim zobowiązała się do zbrojnej walki usunięcia Sasów z Rzeczypospolitej. Król pod wpływem szlachty i cara zrezygnował z planów absolutycznych i przyjął wynegocjowane warunki.

August II zabiegał o osadzenie na polskim tronie swojego syna Fryderyka Augusta. Zadbał o jego katolickie wychowanie i małżeństwo z cesarzówną Marią Józefą, jednak nie pozwalali na to sąsiedzi. Po śmierci króla w 1733 roku większość szlachty opowiedziała się za Stanisławem Leszczyńskim, który przy poparciu Francji został wybrany na króla. Tymczasem pod naciskiem Rosji i Austrii przekupieni magnaci wybrali Augusta III Wettnia (1733 – 1763).
1 5 1
2009-11-08T15:46:43+01:00
-kandydatura do tronu polskiego po smierci Jana III Sobieskiego,ksndydatura: Jakub Sobieski, Herakliusz Lubomirski, Franciszek Conti z fran.rodu burbonow i saski elektor fryderyk august
-zbyt pozne wybranie Contiego na krola przez inerrexa prymasa Michala Radziejowskiego
-za pomoca zwolennikow elektem zostaje ogloszony Fryderyk August=>koronacja we wszresniu 1697=>imie august
-koronacja poczatkiem uni personalnej plsko-saskiej
-skupienie dwoch panstw-rzeczpospolita obojga narodow oraz saksonia
-silna pozycja Augusta II w saksoni
-wprowadzenie do polski wojska
-chec zdobycia Inflant i Estonii=>przystapienie do Ligi Pn
-konflikt zbrojny=>zajeciezajecie w-wy i krakowa
-1704-detronizacja krola na konfederacji warszawskiej nowy elektor-stanislaw leszczynski
-konfederacja sandomierska,pomoc rosjan,zwycieska bitwa i ponowne przyjecie koony przez elektora saskiego
-zniszczenia polski,zmniejszenie ludnosci kraju
-zawiazanie kofederacji ternogrodzkiej 1715
-pomoc sasowi ze str piotra I
-ugoda warszawska regulujaca stosunki pol-sas
-polaczenie krajow unia personalna
-utrwalenie wolnej elekcji i liberum veto,obsada polskich urzednikow,armia
-wprowadzenie nowych rozwiazan gospodarczych zaczerpnietych z niemiec
-ozywienie traktow handlowych i umowy z austria
-wprowadzenie komisji skarbowej
-pakt z anglia i austria
-smierc augusta II mocnego,podwojna elekcjia,kandydatura stanislala leszcynskiego i fryderyka augusta
-osadzenie augusta III
-walka przeciw armii rosyjskiej i saskiej
-abdykacja lesczynskiego i uznanie elekcji augusta III sasa
skutki:
-czasy niespokojne
-duzy rozwolj gosp.panstwa
-wlacznie slaska do prus
-walka magnackich stronnictw uniemozliwiajaca reformy
-unicestwienie szansy na odnowe panstwa
2 3 2