Odpowiedzi

2009-11-10T15:08:28+01:00
Polskę zamieszkiwali:
Ukraińcy
Żydzi
Białorusini
Niemcy
Tatarzy
Ormianie
Litwini