Odpowiedzi

2016-10-15T20:27:03+02:00

Przyczyny zwołania soboru trydenckiego:

- sukcesy reformacji

- pragnienie przywrócenia jedności Kościoła katolickiego.

1545-1563 – obrady soboru trydenckiego. (Był przerywany przez spory papieża z cesarzem oraz wojny religijne w Niemczech)

Postanowienia soboru:

- opracowano wiele reform w Kościele.

- postanowiono zdyscyplinować duchowieństwo,

- zakładano seminaria duchowne,

- utrzymano: łacinę jako język nabożeństw, kult świętych, siedem sakramentów, dotychczasowe dogmaty wiary katolickiej, uznano też łacińskie tłumaczenie Biblii za podstawę nauczania wiary katolickiej.

- opracowano tzw. indeks ksiąg zakazanych.

Skutek soboru: zapoczątkowanie okresu kontrreformacji. We wcielaniu postanowień soboru trydenckiego pomagał zakon jezuitów.