Odpowiedzi

2009-11-08T16:03:46+01:00
Istniało wiele powodów,które skłaniały polis do podjęcia akcji kolonizacyjnej. Klęska głodu spowodowana suszą lub nieurodzajem mogła skłonić część ludności do opuszczenia miasta z własnej woli lub też pod przymusem. Z powodu suszy mieszkańcy Thery zmuszeni zostali do podjęcia akcji kolonizacyjnej - z każdej rodziny wylosowano jednego mężczyznę, który pod groźbą kary śmierci musiał udać się do nowej kolonii, a cała społeczność zobowiązała się przekląć każdego, kto nie podporządkuje się decyzji wspólnoty. Powrót osadników był możliwy dopiero w przypadku całkowitego niepowodzenia kolonizacji i dopiero po upływie pięciu lat. Również niepokoje wewnętrzne - częste w greckich polis - były powodem podejmowania akcji kolonizacyjnej. Walka pomiędzy stronnictwami politycznymi mogła zakończyć się wysłaniem kolonistów.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T16:26:40+01:00
-zasiedlanie małych terenów
-położenie na małych wyspach
-podłoże(ekonomiczne, społeczne, polityczne)
-surowce naturalne
-rozwój techniki i rzemiosła
-warunki geograficzne
-handel