Odpowiedzi

2009-11-09T22:51:54+01:00
Ogólnie
y=A*sin(omega*t+fi)
gdzie:
A - amplituda
omega=2*pi*f
f-częstotliwośc
fi-faza początkowa
y=0,2*sin(2*3,14*2)
y=0,2sin12,56
gdzie kąt w radianach
4 1 4