Zad 4
linka działa na sanki siłą o kierunku poziomym i zwrocie na prawo narysuj wrktor obrazujący te siłe następnie narysuj siłe o takiej samej wartości działającą na sanki,gdy linka tworzy z poziomem kąt 45 stopni
Zad 5
oblicz wartość ciężaru pudełka z herbatą o masie 10 dag
Zad 6 oblicz wartość ciężaru samochodu dostawczego o masie 2 ton

zad 1
wartość g we wzorze Fc=Mg tylko na powiechrzni ziemi wynosi 10 n kg.na powierzni księżyca g=1,62 n,kg prosze o rozwiązanie

1

Odpowiedzi

2009-11-08T16:46:41+01:00
Zad. 5 :
Dane: Szukane:
m= 10 dag Fc = ?
m = 0,1 kg
g = 10 n/kg

Fc = mg
Fc = 0,1 kg × 10 n/kg
Fc = 1N

Odp. Ciężar ciała wynosi 1N.

Zad6 :
Dane: Szukane :
m = 2000 kg Fc = ?
g= 10 n/kg

Fc = mg
Fc= 2000 × 10 n/kg
Fc = 20 000 N
Odp. Ciężar ciała wynosi 20 000 N.

Zad 1 :

Fck = m (dla m = 40 kg)
Fck( k bo księżyc)
FcK = m razy g (mg)
Fck = 1,62 razy 40
FcK = 64, 8 N

Zad z sankami w załączniku .
89 4 89
dzięki
bardzo mi pomogłeś/pomogłaś
thanks