A. Rozwiąż układy równań dowolną metodą:
a) {y=6x+26
5x=7y+3

b) {5x+9y=_2
4x-6y=38
c) {5(2x+3) -2(3y-4)=3
3x+2/4 - y-3/2 =5

B. Do każdego układu rownan ustal,czy jest ona układem oznaczonym, nieoznaczonym, sprzecznym.

a) {2x-4y=7
2x+4y=-7
b) { 6x=4y-3
3x+2y=3x
c) {x(6y+3)=3y(2x-5)
x+y=0

d) {12x-6y/5 = 3y+9/10
4x=2,5y+1,5

3

Odpowiedzi

2009-11-08T17:21:00+01:00
A) {y=6x+26
5x=7y+3

y = 6x + 26
5x = 7 (6x + 26) + 3

y = 6x + 26
5x = 42x + 182 + 3

y = 6x + 26
5x - 42 x = 185

y = 6x + 26
-37x = 185 | ( : -37)

y = 6x + 26
x= -5

y = 6 * (-5) + 26
x = -5

y= -30 + 26
x = -5

y= -4
x= -5
4 3 4
2009-11-08T17:34:02+01:00
A.

a)
y=6x +26
5x=7y+3

y=6x+26
5x=7(6x+26)+3

y=6x+26
5x=42x+182+3

y=6x+26
5x-42x=185

y=6x+26
-39x=185 /-39

y=6x+26
x=-5

y=6(-5)+26
x=-5

y=-4
x=-5

b) Co tam jest przy tej 2 ??

c)
4 3 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T20:08:37+01:00
A)
y=6x+26
5x=7y+3

y = 6x+26
5x = 7(6x + 26)+3

y = 6x+26
5x = 42x+182+3

y = 6x+26
5x-42x = 185

y = 6x+26
-37x = 185 / :(-37)

y = 6x+26
x= -5

y = 6*(-5)+26
x = -5

y= -30+26
x = -5

y= -4
x= -5


b)
5x+9y=-2
4x-6y=38

5x+9y=-2
4x=38+6y /:4

5x+9y=-2
x=9,5+1,5y

5(9,5+1,5y)+9y=-2
x=9,5+1,5y

47,5+7,5y+9y=-2
x=9,5+1,5y

16,5y=-49,5 /:16,5
x=9,5+1,5y

y=-3
x=9,5+1,5y

y=-3
x=9,5+1,5*(-3)

y=-3
x=9,5-4,5

y=-3
x=5

c)
5(2x+3) -2(3y-4)=3
3x+0,5-y-1,5=5

10x+15-6y+8=3
3x-y-1=5

10x-6y+23=3
y=3x-1-5

10x-6y+23=3
y=3x-6

10x-6(3x-6)+23=3
y=3x-6

10x-18x+36+23=3
y=3x-6

-8x=3-59
y=3x-6

-8x=-56 /: (-8)
y=3x-6

x=7
y=3x-6

x=7
y=3*7-6

x=7
y=21-6

x=7
y=15

Zadanie 2
a) {2x-4y=7
2x+4y=-7
4x=0


b) { 6x=4y-3
3x+2y=3 /*2
6x+4y=6
6x=-4y+6
12x=-3 /:12
x=-1/4
układ oznaczony


c) {x(6y+3)=3y(2x-5)
x+y=0

6xy+3x=6xy-15y
3x=-15y
x=-5y

6 3 6