Odpowiedzi

2009-11-08T16:47:27+01:00
Zad.1 str.96
- bez wody nie jest możliwe życie na ziemi
- woda wywiera olbrzymi wpływ na przemiany jakimi ulega skorupa ziemska
- obecność wody lub jej brak decyduje o charakterze klimatu danej okolicy
- woda jest warunkiem istnienia życia na ziemi

zad.1 str.99
rozpuszczalne w wodzie:
- cukier
- sól
- sok
- mleko
- kwasek cytrynowy
rozpuszczalne w benzynie:
- olej samochodowy

zad.1 str.101
- temperatura
- rozdrobnienie substancji
- mieszanie
7 1 7