Odpowiedzi

2009-11-08T16:18:28+01:00
Suma wszystkich liczb dzielona przez ilość tych liczb
2009-11-08T16:20:57+01:00
Sumujemy ze sobą wszystkie liczby i dzielimy je przez tyle ile ich jest
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T16:20:58+01:00
Aby obliczyć średnia arytmetyczna należy dodać wszystkie liczby i podzielić przez ich ilość. np. 2+5+10+1/4=2,75
To jest taka sama jak sobie liczysz średnią na pasek.Inaczej mówiąc jest to iloraz sumy n liczb i n (gdzie n to ilość sumowanych liczb)