ŚREDNIOWIECZE

Zadanie 1
Daty chronologiczne średniowiecza.
Zadanie 2
Do jakich sztuk należała muzyka?
Zadanie 3
Pochodzenie i nazwa chorału gregoriańskiego
Zadanie 4
Cechy chorału
Zadanie 5
Sposoby wykonywania chorału
Zadanie 6
Skale kościelne(nazwy)
Zadanie 7
Twórcy muzyki średniowiecznej
Zadanie 8
Co to jest organum?
Zadanie 9
Jak nazywały się przedstawienia średniowieczne?
Zadanie 10
Pierwsze pieśni hymniczne w Polsce
Zadanie 11
Polscy kompozytorzy średniowieczni


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T16:37:55+01:00
1. 476-1517
2. sztuka piękna
3. chrześcijaństwo zachodnie głównie anglia nazwa od papieża Grzegorza Wielkiego
4.-tradycyjny
-jednogłosowy
-ametryczny (brak metrum)
-a capella
- po łacinie
- religijny
-spokojny, doniosły charakter
5. a capella
6.dorycka
hipodorycka
frygijska
hipofrygijska
lidyjska
hypolidyjska
miksolidyjska
hypomiksolidyjska
jońska
hypojońska
eolska
hypoeolska
7.Leoninus
Petronius
De Machaut
Landini
Dunstable a poza tym trubadurzy, waganci, skaldowie, truwerzy
8.najstarszy gatunek europejskiej muzyki wielogłosowej należą do niego: głos główny i głos dokomponowany
9.teatr liturgiczny, teatr ludyczny i teatr misteryjny
10. gaude mater polonia hymn do miłości ojczyzny Bogurodzica
11.mikołaj z radomia, wincenty z kielczy wybicki, piotr z grudziądza władysław z gielniowa.

2 5 2