A)liczba o 10% większa od x wynosi 11. oblicz x
b)znajdź liczbę która powiększona o 20 %wynosi 168.
c)znajdź liczbę która powiększona o 30% wynosi 26,6
d)jeśli powiększamy pewną liczbę o 5% otrzymamy 126.co to za liczba?
e)oblicz jaką liczbę trzeba zmniejszyć o 15% aby obliczyć 10,2
f) liczba o 40% mniejsza od x wynosi 288. oblicz x
g)liczba o 95% mniejsza od x wynosi 1 . oblicz x

2

Odpowiedzi

2009-11-08T17:19:05+01:00
A) x-100%
11 - 110%

11*100 % / 110% = 10
x=10

b)x- 100%
168 - 120%

168*100% / 120% = 140
x=140

c)x-100%
26,6 - 130%

26,6*100% / 130% = w przyblizeniu 20.5
x = w przyblizeniu 20,5

d)x-100%
126 - 105%

126*100% / 105% =120
x=120

e)x-100%
10,2 -85%

10,2*100% / 85% = 12
x=12

f)x-100%
288-60%

288*100% / 60% = 480
x=480

g)x-100%
1-5%

1*100% /5 % = 20
x=20
2009-11-08T18:02:29+01:00
A) 110%*x=11
x=11/1,1
x=10

b) 120%*x=168
x=168/1,2
x=140

c) 130% *x = 26,6
x = 26.6 / 1.3
x = 20.46

d) 105%*x=126
x=126/1.05
x = 120

e) 100% - 15 % * x = 10.2
85% * x = 10.2
x = 10,2 / 0.85
x = 12

f) 100% - 40 % * x = 288
60% * x = 288
x = 288 / 0.6
x =480

g) 100% - 95% *x = 1
5% * x = 1
x = 1/0,05
x = 20

Jeżeli szukasz liczby większej to dodajesz 100%
mniejszej to odejmujesz od 100%