w wyborach prezydenckich startowało dwóch kandydatów : pan Małowiejski i pan Sielski . Poniższe diagramy przedstawiają wyniki głosowania na wsi i w miastach

Wyniki głosowania :
Wieś : p.Małowiejski 25 % , a p.Sielski 75%
Miasto : p. Małowiejski 65 % ,a p.Sielski 35%

Spośród osób , które wzięły udział w wyborach , 30 % mieszka na wsi , a 70 % w mieście . Który z kandydatów otrzymał więcej głosów ? (Wynik wyjdzie , że p.Małowiejski ) Obliczenia Do tego zdania Proszę ;))

1

Odpowiedzi

2009-11-09T11:17:23+01:00
Zakładamy,że 100% głosujących to 100 osób
30 osób głosowało na wsi
70 osób głosowało w mieście
p.Małowiejski 25%x30 + 65%x70=7.5+45.5=53głosy
p.Sielski 75%x30 + 35%x70=22.5+24.5=27 głosów
odp.Więcej głosów otrzymał p. Małowiejski
2 1 2