Odpowiedzi

2009-11-08T16:30:27+01:00
Solon postanowił wykupić niewolników ateńskich, którzy przebywali poza granicami Attyki. Postanowił, że urząd mogą sprawować tylko najbogatsi.
Klejstenes postanowił podobnie, ale urząd mogli sprawować wszyscy obywatele. wprowadził też zapłatę za udział w urzędach.
5 2 5
2009-11-08T16:46:21+01:00
Przemiany gospodarcze doporowadziły do ostrego konfilktu arystokratami a drobnymi rolnikami Aby zapobiec krwawym walkom wewnetrznym arystokraci zgodzili sie na przeprowadzenie reform. Pierwszymi wielkimi reformatorami byli Drakon I Solon Solon umorzył rolnikom dotychczasowe długi i wprowadził zakaz udzielania nowych pozyczek pod zastaw wolnosci kredytobiorcy.Drakon dokonał kondyfikacji prawa.

Dalsze reformowania ustroju Aten podjął się w latach 508_507 p.n.e Klejstenes Dokonał nowego podziału obywateli na dziesięc fyl. Przynależność do fyl uzależniona była od miejsca zamieszkania a nie od posiadanego majątku. Powołał radę pięciuset w której skład wchodziło pięćdziesieciu przedstawicieli kazdej z fyl.

Dowódctwo wojskowe powierzył nowym urzędnikom strategom(było ich dziesieciu)po jednym z kazdej fyli
2 1 2
2009-11-08T17:11:46+01:00
Solon wykupił niewolników, przebywających poza terenem Attyki za pieniądze państwowe, jednorazowo umorzył długi chłopów oraz utworzył 4 grupy społeczne (wg rocznych dochodów):
1. 500-miarowcy
2. 300-miarowcy
3. 200 - 300-miarowcy
4. poniżej 200miar

Członkowie 1, 2, 3 grupy mogli zasiadać w radzie 400
Członkowie 1 i 2 gr. mogli być obierani na urząd archonta
Członkowie wszystkich grup zasiadali w Zgromadzeniu Ludowym


Klejstenes dokonał podziału obywateli na 10 fyl ( 1 fyla - jednostka składająca się z 14 demów). Przynależność do fyli była dziedziczna. Z każdej fyli wybierano 1 stratega.