Mam 2 zadania z 1 klasy gimnazjum z procentami! Pilne!

1.Na działce o powierzchni 96a sad zajmuje 2400m², dom 192m², a ogródek warzywny 144m². Oblicz, jaki procent powierzchni działki stanowi sad, jaki- dom, a jaki - ogródek warzywny?

2.W klasie 1a jest 30 uczniów, w 1b - 28, a 1c - 32 uczniów. Na wycieczkę szkolną pojechało 40% uczniów klasy 1a, 25% ucziów klasy 1b oraz 37,5% uczniów klasy 1c. Ilu uczniów klas 1a, 1b i 1c łącznie zostało w szkole?

Dziękuję za odpowiedź. Czekam do końca niedzieli.

3

Odpowiedzi

2009-11-08T16:46:54+01:00
2009-11-08T16:50:58+01:00
1.)
96 a = 9600m²

9600 - 100%
2400 - x


x=(2400*100%)/9600
x= 240000/9600
x=25%


9600 - 100%
192 - y

y=(192*100%)/9600
y=19200/9600
y= 2%


9600 - 100%
144 - z

z=(144*100%)/9600
z=14400/9600
z=1,5 %

2.)

1a
30-100%
x - 40%

x=(30*40%)/100%
x=1200/100
x=12

1b

28-100%
y- 25%

y=(28*25%)/100%
y= 700/100
y=7

1c

32 - 100%
z - 37.5%

z=(32*37.5%)/100%
z=1200/100
z= 12

(30-12)+(28-7)+(32-12)= 18+21+20=59
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T17:41:28+01:00
Zad2

1a 40% z 30= 12
1b 25% z 28=7
1c 37,5% z 32 =12

1a 30 - 12=18
1b 28- 7 = 21
1c 32 -12 = 20

18+21+20 = 59
odp. W szkole zostalo 59 uczniow z klas 1 a.b.c .
1 4 1