Odpowiedzi

2009-11-08T16:42:37+01:00
ZNACZENIE LASÓW:
A) Płody leśne:
- mięso i futra zwierząt łownych; - kauczuk naturalny z kauczukowca; - korek z dębu korkowego; - żywica; - grzyby, jagody, zioła; B) Lasy są regulatorem tlenu w przyrodzie:
- 1 ha lasu pochłania w ciągu 12 godz. 220-280kg CO2; - lasy pochłaniają rocznie dziesiątki ton szkodliwych gazów i pyłów; - lasy wytwarzają 180-220kg tlenu przez 21 godzin; C) Lasy mają duży wpływ na środowisko:
- oddziaływują na gleby, wiatry, temperaturę i wilgotność powietrza; - zatrzymują w ściółce leśnej wody deszczowe; - spowalniają topnienie śniegu; D) Znaczenie zdrowotne lasów i społeczne:
- lasy są źródłem terenów rekreacyjnych; - lasy źródłem drewna; - tworzenie rezerwatów i parków; - lasy jako źródło przyjemnych przeżyć estetycznych (obcowanie z przyrodą).

Aby czerpać zyski z lasów i ich zasobów trzeba pamiętać o ich pielęgnacji przez:
- stosowanie środków ochrony roślin; - zalesianie (sadzenie młodych drzew); - nawożenie lasów; - wycinanie drzew zagrożonych szkodnikami, itp.


Lasy dostarczają drewna, owoców, ziół, grzybów, żywicy, są siedliskiem życia dzikich zwierząt - są to ich funkcje produkcyjne. Poza tym lasy pełnią ważne funkcje pozaprodukcyjne. Kształtują i wpływają na warunki środowiska przyrodniczego. Lasy regulują stosunki wodne, zmniejszają erozję gleb, regulują wahania temperatury, chronią przed wiatrem. Dzisiaj w naszych lasach przeważają lasy iglaste (ok. 78%).Lasy zachowały się w górach, na pojezierzach i w Polsce Zachodniej. Przeważają lasy o powierzchni mniej niż 25 ha. Dużych kompleksów leśnych stanowiących fragmenty dawnych puszcz jest zaledwie 50. W Polsce wyróżnia się 5 zasadniczych typów lasów: bory, grądy, łęgi, olsy i lasy górski


to nie referat tylko znaczenia ale mysle ze moze si przydac ja mialam za to 5-
18 3 18