A) Dany jest trapez równoramienny o kącie ostrym 30 stopni i podstawach długości 16 i 12. Oblicz obwód tego trapezu.
B) Podstawy trapezu równoramiennego mają długości 3 i 7, a przekątna 2√13 (dwa pierwiastki z trzynastu). Oblicz pole tego trapezu.

1

Odpowiedzi

2009-11-08T17:28:43+01:00
DANE
a=16
b=12
α=30°
obl obw
c=(a-b)/2/cosα=2/(√3/2)=4/√3=2,309
obw=16+12+2*2,309=32,618
ODP
obw=32,618
-----------------------------------------------------------
DANE
a=7
b=3
d=2√13
OBL P
(a-b)/2=(7-3)/2=2
z tw pitagorasa
h²=d²-5²=52-25=27
h=3√3
P=1/2*(3+7)*3√3=15√3≈25,98
ODP
P=15√3≈25,98 j²

pozdrawiam

Hans