Pomożecie z fizyki ?
1.Wymień rodzaje oddziaływań, opisz je i podaj przykłady.
2.Wymień i opisz skutki wzajemnych oddziaływań i podaj prykłady
3.Jaką wielkością jest siła?-podaj jej cechy
4.Wymień inne jednostki siły niż 1N
5.Podaj cehcy 2 sił równoważących się.
6.Podaj cechy siły wypadkowej 2 sił składowych o zgodnych zwrotach.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T16:53:17+01:00
Ad.1
grawitacyjne(przyciąganie)
elektrostatyczne(przyciąganie i odpychanie)
pole magnetyczne( -II- i -II- )

ad.3
Siła jest wielkością wektorową - jest miarą oddziaływań.

ad.4
kN - kiloniuton (kilonewton)
dyn - dyna (dyne)
kG - kilogram-siła (kilogram-force)
pdl - poundal

4 2 4