Odpowiedzi

2009-11-08T16:47:56+01:00
1.i 5. http://www.starozytna-grecja.info/wierzenia-grekow.html
2. http://www.starozytna-grecja.info/filozofowie.html
3.http://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr_grecki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura_starogrecka
4. http://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_starożytnej_Grecji
6.http://pl.wikipedia.org/wiki/Igrzyska_olimpijskie#Staro.C5.BCytne_igrzyska_olimpijskie.
4 3 4
2009-11-08T16:52:00+01:00
1. życie religijne
religia politeistyczna, świat bogów był podobny do świata ludzi (antroponolfizm), grecy uważali, że bogiem jest miłość
2. filozofia
Jońska filozofia przyrody:
- Heraklit z Efezu (ogień- wszystko płonie)
- Anaksymander z Miletu (ciepło i zimno)
- Tales z Miletu (woda)
Sokrates- wiem, że nic nie wiem- istnieje obiektywna prawda i bezwzględne dobro
Platon- przedmioty na ziemi są odbiciem idealnych wyobrażeń- idei niewidzialnego świata
Arystoteles- sformułował prawa logiki i poznania ludzkiego, sklasyfikował zwierzęta, dokonał podziału ustrojów państwowych
Sofiści uczyli przemawiania, prowadzenia rozmowy i debaty politycznej
3. teatr i literatura
Teatr uczył, bawił i wychowywał. Grano tragedie i komedie
Ojcem literatury greckiej był Homer, Herodot napisał "Dzieje"
4. sztuka
Architektura: styl dorycki, koryncki i joński
Rzeźba: Fidiasz, Myron, Polilelet
Budowle: świątynie i teatry, stadiony
5. sport i igrzyska
Odbywały się co 4 lata, nagrodą był wieniec oliwny
5 4 5
2009-11-08T16:57:03+01:00
1 budowali swiontynie np na akrpolu i yli wierni swoim bogo
2 byli wynalacami filozofi
3 budowali teatry kture bawil uczyly i byly widowiskiem
4
5bogowie odpowiadali silo natury np zeus-burza
6 byly co 4 lata a nagrodda to wieniec oliwny
3 1 3