1. W prostokącie przekątne przecinają się pod kątem 70 stopni. Pod jakimi kątami są nachylone od boków tego prostokąta ?

2.W prostokącie jeden bok jest o 5cm dłuższy od drugiego. Obllicz długości boków prostokąta, wiedząc, że jego obwód wynosi 15dm.

3. Na ile kwadratów można podzielić prostokąt o wymiarach 6dm x 8dm, jeżeli bok kwadratu na długość 2cm ?

4. Jakie wymiary ma pokój, jeżeli suma długości sąsiednich listew wykonczeniowych podłogi jest równa 11 m, a ich róznica wynosi 1m ?

5. Obwód prostokąta wynosi 26cm. Oblicz pole kwadratu o takim samym obwodzie.

6.Obwód kwadratu jest równy obwodowi prostokąta o wymiarach 48 m i 24 m. Ile arów wynosi pole kwadratu ?

7. Obwód prostokąta jest równy 55cm. Jego jeden bok jest 4 razy dłuższy od drugiego. Ile dm2 ma pole prostokąta ?

Jeśli rozwiązujecie, nie musicie wszystkich. Dajcie te, które umiecie. Aczkolwiek, najchętniej bylyby to wszystkie xd

2

Odpowiedzi

2009-11-08T16:53:50+01:00
2. x -pierwszy bok
x +5 --- drugi bok

2x + 2(x+5) = 4x + 10 = 150cm
4x = 140cm
x = 35cm

Pierwszy bok ma dł. 35cm, a drugi 40cm


5.
2a + 2b = 26cm
w kwadracie to jest 4a = 26cm
a = 6cm
a * a= 36cm ²

4.
x + y = 11
x-y = 1

x = 5
y = 6

7. x - pierwszy bok
4x - drugi bok

2x + 8x = 55cm
10x = 55cm
x = 5,5cm

Jego boki to 5,5cm x 22cm, wiec pole to 121cm²
3 4 3
2009-11-08T17:03:30+01:00
A=x
b=x=5
Obw=15dm=150cm
Obw=2a+2b
2x+2(x+5)=150
2x+2x+10=150
4x+10=150
4x=140 /:4
x=35
a=35
b=35+5=40
jeden bok wynosi 35cm a drugi 40cm
sprawdzenie 2×35+2×40=70+80=150cm=15dm
4 1 4