1.Do 95g roztworu soli o stężeniu 5% dosypano 5g soli. Otrzymano w ten sposób roztwór, w którym sól stanowi
a)5%
b)5,5%
C)9,75%
d)15,25%

2.W pewnym gimnazjum są dwie klasy trzecie. W klasie IIIa jest 18 dziewcząt i stanowią one 60% tej klasy, a w klasie IIIb jest 5 dziewcząt i stanowią one 20% tej klasy.Jaki procent uczniów klas trzecich stanowią dziewczęta?

3.Uczeń odpowiedział poprawnie na 27 pytań testu, co stanowi 90% wszystkich pytań. Jeśli oznaczymy literą p liczbe pytań w teście to:
a)p<lub równe28
b)28<p<lub równe30
c)30<p<lub równe32
d)p>32

2

Odpowiedzi

2009-11-08T16:57:46+01:00
2009-11-08T17:05:55+01:00
1.Do 95g roztworu soli o stężeniu 5% dosypano 5g soli. Otrzymano w ten sposób roztwór, w którym sól stanowi
a)5%
b)5,5%
C)9,75%
d)15,25%
C prawidłowa
2.W pewnym gimnazjum są dwie klasy trzecie. W klasie IIIa jest 18 dziewcząt i stanowią one 60% tej klasy, a w klasie IIIb jest 5 dziewcząt i stanowią one 20% tej klasy.Jaki procent
uczniów klas trzecich stanowią dziewczęta?

23 : 55 = 0,4(18)
gdzie
23 - liczba dziewcząt w całej szkole
55 - liczba wszystkich uczniów klas trzecich

3.Uczeń odpowiedział poprawnie na 27 pytań testu, co stanowi 90% wszystkich pytań. Jeśli oznaczymy literą p liczbe pytań w teście to:
a)p<lub równe28
b)28<p<lub równe30
c)30<p<lub równe32
d)p>32

B prawidłowa