Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T18:14:56+01:00
1. W 1947r. była akcja "Wisła" - władze komunistyczne przesiedliły ludzi z południowego wschodu na północny - zachód (na tzw. ziemie odzyskane). Po 1956r. pozwolono części wrócić, jednak wiele osób zostało na północy Polski.
Mieliśmy tu doczynienia z diasporą ukraińską, czyli rozproszeniem Ukraińców.

2.
-Nie ma kto w Polsce pracować - sprowadzanie taniej siły roboczej ze Wschodu.
- podatki płacą za granicą.
wpływ na przyrost naturalny i strukturę demograficzną (niedobór kobiet w Polsce północno-wschodniej, odmłodzone i dojrzałe społeczeństwa w regionach Polski),


- pośredni wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej

–odpływ ludności wywołuje spadek realnego popytu – przykład Ściany Wschodniej – wymieranie ludności, ubożenie, narastanie ryzyka inwestycyjnego


- wpływ na rynek pracy i bezrobocie w Polsce – utajone (przeludnienie agrarne) i jawne (tereny północne Polski)


- oddziaływanie na strukturę społeczną (przykład Zambrowa, Nowej Huty – podziały społeczne, elity, partykularyzm
12 4 12