Uzupełnij tekst.
Ustrój Księstwa Warszawskiego określała ............................................................. nadana przez ........................................................................ w 1807 roku. Zgod-nie z nią władzę .............................................. sprawował książę warszawski Fryderyk August, jednocześnie władca Saksonii, oraz powołana przez niego Ra-da ....................................................................................................
Konstytucja wprowadzała ................................................. obywateli wobec pra-wa i znosiła poddaństwo osobiste .....................................................................

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T17:21:01+01:00
Ustrój Księstwa Warszawskiego określała umowa zwana traktatem w Tylży, nadana przez Cara Aleksandra I i Napoleona Bonaparte w 1807 roku. Zgodnie z nią władzę wykonawczą sprawował książę warszawski Fryderyk August, jednocześnie władca Saksonii, oraz powołana przez niego Rada Ministrów i Rada Stanu.
Konstytucja wprowadzała sejm dwuizbowy składający się z izby poselskiej i senatu,likwidowała odrębne sądy na rzecz jednolitego sądownictwa dla wszystkich obywateli wobec prawa i znosiła poddaństwo osobiste zapewniając im wolność osobistą.
2009-11-08T21:49:36+01:00
Ustrój Księstwa Warszawskiego określała Konstytucja Księstwa Warszawskiego nadana przez Napoleona Bonapartego w 1807 roku. Zgodnie z nią władzę książęcą sprawował książę warszawski Fryderyk August, jednocześnie władca Saksonii, oraz powołana przez niego Rada Ministrów. Konstytucja wprowadzała zasadę pełnej równości praw obywateli wobec prawa i znosiła poddaństwo osobiste chłopa do ziemi.