1.Podaj imiona ostatnich z dynastii jagiellońskiej.
2.Podaj daty hołdu pruskiego,uni lubejskiej.
3.Zasługi Jagiellonów dla kultury Polski doby renesansu.
4.Wymien 4 budowle polskie w stylu renesansowym.
5.Wymien 3postaci zaslużone dla kultury renesansowej w Polsce.
6.Kto rządził w Polsce XVI-XVII w.
7.Wymien grupy społeczne (stany) XVIw.

2

Odpowiedzi

2009-11-08T17:30:57+01:00
1.Zygmunt Stary i Zygmunt August
2.1525-hołd pruski
1569-unia lubelska
5.królowa Bona
Zygmunt August
Jan Kochanowski
6.królowie elekcyjni
1 2 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T17:53:08+01:00
Zadania 1)
Elżbieta Habsburżanka (1543-1545) (pierwsza żona Zygmunta II Augusta)
Barbara Radziwiłłówna(1550-1551) (druga żona Zygmunta II Augusta)
Katarzyna Habsburżanka (1553-1572) (trzecia żona Zygmunta II Augusta)

Zadanie2)
Unia lubelska-Została przyjęta 28 czerwca, a podpisana 1 lipca 1569 na Sejmie w Lublinie, ostatecznie ratyfikowana przez króla 4 lipca 1569

Hołd pruski odbył się 10 kwietnia 1525 w Krakowie
Zadanie3)
Wielkie zasługi dla rozwoju kultury w Polsce mieli królowie Kazimierz Jagiellończyk i Zygmunt I Stary. Z tamtych czasów pochodzą "Kroniki" napisane przez Jana Długosza, rzeźby Wita Stwosza, Kallimacha oraz utwory literackie Mikołaja Reya, Jana Kochanowskiego i Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.
Zadanie4)
Zamek Królewski na Wawelu – Dziedziniec
Wawel - Kaplica Zygmuntowska
Kraków – Sukiennice
Ratusz w Poznaniu

Zadanie5)
Wśród poetów tworzących w języku polskim w dobie renesansu należy wymienić:
Mikołaja Reja (1505-69)
Jana Kochanowskiego (1530-84; pisał także po łacinie)
Szymona Szymonowica (1558-1629).
Zadanie 6)
Władcy Polski w XVI wieku
1501-1506 : Aleksander Jagiellończyk
1506-1548 : Zygmunt I Stary
1548-1572 : Zygmunt II August (koronowany w 1530)
1573-1575 : Henryk Walezy
1576-1586 : Stefan Batory
1587-1632 : Zygmunt III Waza

Władcy Polski w XVII wieku
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan II Kazimierz Waza
Michał Korybut Wiśniowiecki
Jan III Sobieski
August II Mocny
Zadanie 7)
Wiem tylko tyle że najliczniejszą grupa społeczną byli chłopi.
Mam nadzieje ze chociaż troche pomogłam 
2 3 2