A)liczba o 10% większa od x wynosi 11. oblicz x
b)znajdź liczbę która powiększona o 20 %wynosi 168.
c)znajdź liczbę która powiększona o 30% wynosi 26,6
d)jeśli powiększamy pewną liczbę o 5% otrzymamy 126.co to za liczba?
e)oblicz jaką liczbę trzeba zmniejszyć o 15% aby obliczyć 10,2
f) liczba o 40% mniejsza od x wynosi 288. oblicz x
g)liczba o 95% mniejsza od x wynosi 1 . oblicz x

2

Odpowiedzi

2009-11-08T17:15:35+01:00

a)110% - 11
10% - 1
100% - 10

b)120% - 168
10% - 14
100% - 140

c)70% - 26,6
10% - 3,8
100% - 38

d)105% - 126
1% - 1,2
100% - 120

e)85% - 10,2
1% - 0,12
100% - 12

f)60% - 288
10% - 48
100% - 480

g)5% - 1
1% - 0,2
100% - 20
2009-11-08T17:20:30+01:00
A) x - 100 %
x + 10 % = 110 %


11 - 110 %
x - 100 %
x = (11 * 100% ) / 110
x = 10

b)
120% - 168
100 % - x
x= (100% * 168 ) / 120 %
x=140