1.Napisz 5 liczb ujemnych.
2.podaj 2 przykłady zastosowania liczb ujemnych
3.Która liczba nie jest liczbą całkowitą
A.-17 B.-jedna czwarta C.piętnaście trzecich D.6,52

Pilne !! Nie byłam na tej lekcji
Proszę o wielką pomoc
dzięki z góry

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T17:19:11+01:00
1. (-1); (-143,2); (-3); (-245643,11); (-81)
2.
-Mierzenie temperatury

-Firma: przychód - koszty, jeśli ta różnica jest ujemna, to jest strata (jeśli dodatnia, to jest dochód).
3. B i D
5 3 5
2009-11-08T17:19:02+01:00
1. -1; -120000; -4432,39856; -54545454,545; -666
2.
-długi (stan konta np. -2000 zł) -
-znajomość ich pomaga na sprawdzianach z nich
-mierzenie temperatury
3. Wszystkie są całkowite, bo można je zapisać w postaci ułamka
3 4 3
2009-11-08T17:19:08+01:00
1. -69, -50, -444, -521, -6969
2. Długi, temperatura itp.
3. B
5 4 5