Odpowiedzi

2009-03-23T15:25:34+01:00
BAROK:


W architekturze: wprowadzono iluzjonizm, który sprawiał, że budowle wydawały się jeszcze wspanialsze niż były. Tworzono oryginalne fasady i rzuty (owalne, podłużne, centralno-podłużne, wieloboczne).

W malarstwie: podejmowano najczęściej tematykę religijną, mitologiczną, alegoryczną, historyczną i portretową. Popularność zaczęły zdobywać pejzaże, sceny rodzajowe i martwe natury. Stosowano chętnie światłocień, bogatą symbolikę i efektowny iluzjonizm.

W muzyce: Rozkwitła muzyka świecka, instrumentalna (zwłaszcza smyczkowa i organowa), opera, oratorium i kantata. Korzystano chętnie z różnorodnych środków wyrazu i posługiwano się bogatą stylistyką. Wynaleziono takie formy muzyczne, jak sonata, koncert i uwertura.

KLASYCYZM:

W architekturze: W opozycji do baroku przeważają fasady o liniach prostych bez wygięć i skrętów.Dażenie do uzyskania efektu harmonii, zrównoważonej kompozycji, stosowanie symetrii.Kopiowanie elementów architektury starożytnej.

W malarstwie: Malarstwo wyraziło się głównie w tematyce historycznej (starożytnej), mitologicznej, alegorycznej i portrecie.Głowne cechy to:chłodny koloryt, miękki światłocień,gładka faktura,wzniosłość,kontur.

W muzyce: Zwrócono się ponownie w stronę wzorów klasycznych, to znaczy w kierunku przejrzystości, symetrii i równowagi w stosowaniu środków artystycznych. Do cech muzyki okresu klasycyzmu należą także: rezygnacja z basso continuo (partie instrumentów harmonicznych są precyzyjnie zapisane) i rozkwit muzyki instrumentalnej.
11 4 11