Z kawałka plasteliny ulepiono ostrosłup prawidłowy czworokątny o krawędzi podstawy 2 cm i wysokości 6 cm. Następnie z tego samego kawałka plasteliny ulepiono sześcian . Krawędz tego sześciany ma długość.

A .2cm
B .3cm
C .2pierwiastek z2cm
D.2 pierwiastek z3cm

1

Odpowiedzi

2009-11-08T17:39:15+01:00
A
uzasadnienie
Podstawą tego ostrosłupa jest kwadrat( w prawidłowym podstawą jest zawsze wielokąt foremny) wzór na pole kwadratu to a²
a=2cm więc pole:
P=4cm²
Objętość ostrosłupa to P x h/3\
h=6cm
Ob ostr=6cm x 4cm²/3=8cm³
Ob sześcianu = 8cm³
Ob sześciany = krawędź³
krawędź³ = 8cm³
krawędź = 2cm

1 5 1