Odpowiedzi

2009-11-08T17:28:15+01:00
Energia potencjalna
Ep = m·g·h

Ep - energia potencjalna (J)
m - masa (kg)
g - przyspieszenie ziemskie 9,81 m/s²


Energia kinetyczna
Ek = ½ m·v²

Ek - energia kinetyczna (J)
m - masa (kg)
v - prędkość (m/s)


2 4 2
  • Użytkownik Zadane
2009-11-08T17:29:47+01:00
Energia potencjalna Ep=mgh
energia kinetyczna Ek=mv2/2
energia sprężystości Es=kx2
energia elektryczna E = UIt = I2Rt
energia wewnętrzna ∆Q = ∆U + ∆W
Jednostką każdego rodzaju energii jest dżul [1J]
48 4 48
2009-11-08T17:33:04+01:00
Rodzaje energii

Energia kinetyczna
Ek=mV2/2

(m – prędkość ciała; V – prędkość, z jaką ciało się porusza)Energia potencjalna
Epot= mgh
(m – masa ciała; g – przyspieszenie ziemskie)


Energia elektryczna
E = UIt = I2Rt
(I - natężenie prądu, U - napięcie wywołujące jego przepływ,R - opór elektryczny)Energia jądrowa
Energia wewnętrzna
∆Q = ∆U + ∆W
(Q – ciepło, U – energia wewnętrzna, W – praca)


Energia w świetle teorii relatywistycznej
E=mc2
(m – masa cząstki, c – prędkość światła w próżni [c = 299 860 ± 80 km/s])

4 4 4