Rada Polityki Pienięznej na posiedzeniu w styczniu podniosła depozytową stopę procentową (która określa oprocentowanie jednodniowych depozytów składanych przez banki komercyjne w banku centralnym) z 3,5% do 3,75%. Podaj podwyżkę depozytowej stopy procentowej:
a) o punktach bazowych
b) o punktach procentowych
c) o procentach

1

Odpowiedzi

2009-11-08T18:04:11+01:00
A. 3,75%-3,5% = 0,25%
0,25% *100 = 25 p.b (punktów bazowych)
Odp. 25 p.b

b. 3,75%-3,5% = 0,25%
0,25% = 25 p.p (punkty procentowe)
Odp. 0,25 p.p

c. 0,25% / 3,5% * 100% = 25% / 3,5 = ok. 7, 14 %
Odp. 7, 14 %

w przykładzie c znak '/' oznacza kreske ulamkową.
34 4 34