Odpowiedzi

2009-11-08T17:30:41+01:00
[(10m)² x π]-[(8m)² x π]=64π m²
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T17:34:48+01:00
P - powierzchnia ścieżki
O - pole powierzchni przekroju klombu
T - pole powierzchni klombu łącznie ze ścieżką
q - promień do pola T

P=T-O
O=pi*r^2
r=0,5d=4m
O=pi*4^2=16pi m2
q=4m+2m=6m
T=pi*q^2=pi*6^2=36pi m2
P=36pi-16pi m2=20pi m2 = 62,8 m2
Odp. Powierzchnia ścieżki wynosi około 62,8 m2.
2009-11-08T17:36:12+01:00
Klomb ma kształt koła o średnicy 8 m. Wokół klombu biegnie ścieżka o szerokości 2 m. Jaką powierzchnię ma ścieżka?
Pole koła.

dk = 8 m (srednica klombu)
dś = 8 + 2 x 2 = 12 m (srednica koła utworzonego przez ściezke)

Pk - powierzchnia klombu
Pk = πr²
rk = 1/2 dk
rk = 4 m
Pk = π x 4² m²
Pk = 16 π m²

Pś - powierzchnia koła utworzonego przez ściezkę)
Pś = πr²
rś = 1/2 dś
rś = 6 m
Pś = π x 6² m²
Pś = 36 π m²

Pśc. - powierzchnia ścieżki
Pśc. = Pś - Pk
Pśc. = 36 π m² - 16 π m²
Pśc. = 20 π m²≈ 62,8 m²


Te literki ś, k, śc napisz jako indeksy dolne najlepiej, będzie czytelnie ; )