Odpowiedzi

2009-11-08T17:38:10+01:00
Dziękuje ci Panie Boze za cały dzisiejszy dzień za rodziców brata i siostre i za ptaki na łące
2009-11-08T17:42:41+01:00
Zależy o jaką modlitwę powszechną chodzi, ale spróbuje pomóc :) :

1. Panie Boże, nasz Ojcze,
Twoje niebo umacnia się tu na ziemi, dzięki naszej wierze.
Pamiętaj o nas i nie zostawiaj, gdy zboczymy ze ścieżki dobra.
Pamiętaj o naszych zmarłych i zachowaj ich od ognia piekielnego.
Przepełniaj nas miłością do bliźnich, byśmy nigdy nie zapomnieli,
Jak ważna jest wrażliwość na ludzką krzywdę.

PS. Możesz sobie pozamieniać kolejność, bo pisałam na żywioł :)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T18:17:14+01:00
Boże, nasz Ojcze, ofiaruję Ci cały mój dzień. Ofiaruję Ci moje modlitwy, myśli, słowa, działania i cierpienia w zjednoczeniu z Twym Synem Jezusem Chrystusem, który nie przestaje się Tobie ofiarowywać w Eucharystii dla zbawienia świata. Niech Duch Święty, który prowadził Jezusa, będzie dziś moim przewodnikiem i mą siłą, abym mógł świadczyć o Twojej miłości. Razem z Maryją, Matką Pana i Kościoła, modlę się dziś szczególnie w intencjach, które Ojciec Święty poleca w tym miesiącu modlitwie wszystkich wiernych..