Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-04-29T19:05:15+02:00
Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi i towarami giełdowymi oraz nad zapewnieniem powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku papierów wartościowych i rynku towarów giełdowych.
1 5 1