Zad1 rozloz podane liczby na czynniki pierwsze, tzn napisz je w postaci iloczynu liczb pierwszych (iloczyn to mnozenie)
a) 18=
b) 12=
c) 21=
d) 50=
e)35=
f) 48=

zad2
korzystając z rozkładów liczb otrzymanych w zadaniu 1. ustal jaki rozkład na czynniki pierwsze mają nastepujące liczby
a) 18x12=
b) 21x50=
c) 35x48=
d) 25 do potegi przez 2=
e) 21 do potegi przez 3=
f) 35 do potegi przez 2 x 21 do ptegi przez 2=


2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T17:38:47+01:00
1.
a) 18=2,3,3,
b) 12=2,2,3
c) 21=3,7,
d) 50=2,5,5
e)35=5,7
f) 48=2,2,2,2,3

2.
a) 18x12=2,3,3,2,2,3
b) 21x50=3,7,2,5,5
c) 35x48=5,7,2,2,2,2,3
d) 25 do potegi przez 2=5,5,5,5
e) 21 do potegi przez 3=3,7,3,7,3,7,
f) 35 do potegi przez 2 x 21 do ptegi przez 2=5,7,5,7,3,7,3,7,
3 5 3
2009-11-08T17:51:42+01:00
Zad 1
a) 18 = 2*3*3
B) 12= 2*2*3
c) 21 = 3*7
d) 50= 2*5*5
e) 35=5*7
f) 48 =2*2*2*2*3

zad2 (nie jestem pewna czy dobrze)
a) 216 = 2*2*2*3*3*3
b) 1050 = 2*3*5*5*7
c) 1680 = 2*2*2*2*3*5*7
d) 625 = 5*5*5*5
e) 9261 = 3*3*3*7*7*7
f) 1666 = 2*7*7*17
2 5 2