Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-08T17:46:07+01:00
Inflacja była korzystna dla dłużników zaciągających pożyczki (burżuazji i przedsiębiorców), natomiast przynosiła straty posiadaczom ziemskim (otrzymującym rentę czynszową w stałej wysokości) i pracownikom najemnym.


5 2 5
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T17:47:17+01:00
1.Inflacja była korzystna dla dłużników zaciągających pożyczki (burżuazji i przedsiębiorców), natomiast przynosiła straty posiadaczom ziemskim (otrzymującym rentę czynszową w stałej wysokości) i pracownikom najemnym.
Wzrost cen artykułów żywnościowych był korzystny dla krajów rolniczych (zwłaszcza środkowowschodniej Europy) i doprowadził do ugruntowania w nich gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej (refeudalizacja).

2.Skutkiem rewolucji cen w Europie Zachodniej było zniszczenie tradycyjnej gospodarki feudalnej oraz stworzenie warunków rozwoju kapitalistycznych mechanizmów gospodarki. W krajach, które leżały na wschód od Łaby, rewolucja cen spowodowała uwstecznienie gospodarki – rozwijał się folwark pańszczyźniany. Tamtejsza szlachta czerpała ogromne zyski z eksportu zboża na Zachód. Ciągłe rozszerzanie zasięgu gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej odbywało się kosztem chłopa, który zmuszony był do darmowej pracy na gruntach pańskich.
Rewolucja cen przyniosła natomiast korzyści produkującym na rynek bogatym chłopom, ponieważ sprzedaż artykułów gospodarstwa rolnego dawała duże zyski. Ta sama sytuacja spotkała szlachtę prowadzącą własne gospodarstwa nastawione przede wszystkim na produkcję zboża. Zboże przynosiło duże dochody i było łatwe w transporcie. Bogacili się wreszcie zamożniejsi rzemieślnicy.
6 3 6