1. Masa cząsteczkowa pewnego alkenu wynosi 70u.
a.) Podaj jego nazwę oraz wzór sumaryczny.
b.) Oblicz w jakim stosunku masowym połączone są atomy pierwiastków w tym węglowodorze. (i jak ktoś może proszę o wytłumaczenie, jak się oblicza ten stosunek masowy ;])

2. Masa cząsteczkowa pewnego alkinu wynosi 82u.
a.) Podaj jego nazwę oraz wzór sumaryczny.
b.)Oblicz w jakim stosunku masowym połączone są atomy pierwiastków w tym węglowodorze.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T17:54:31+01:00
1. m= 70u
wzór oglolny alkenu CnH2n
mC=12 mH=1
12n+1*2n=70
14n=70
n=5
C5H10

stosunek masowy: wegiel ma łaczną masę 5*12= 60 a wodór 1*10=10
zapisujemy wiec: 60:10 --> 6:1

2. m=82
wzór ogólny CnH2n-2
mC=12 mH=1
12n + 1*(2n-2) = 82
14n= 84
n=6

C6H10
stosunek masowy 72:10 --> 36:5
3 4 3