Pytania do tekstu "Siedem pieczęci Bogurodzicy"

[1]Nie ma chyba w dziejach naszej literatury dzieła bardziej zagadkowego niż Bogurodzica - pierwsze słowo polskiej, chrześcijańskiej poezji, najdawniejsza nasza pieśń - "pieśń ojczysta" (carmen patrium), jak nazwali ją potomni (m.in. Jan Długosz). Jeden z najwytrwalszych jej badaczy, Aleksander Brückner, stwierdził niegdyś, że na zawsze pozostanie ona "zagadką zamkniętą na siedem pieczęci". Jeśli się pomylił, to niewiele; pomimo ogromnego w ostatnich dziesięcioleciach postępu badań nad naszym Średniowieczem, najważniejszych z owu "siedmiu pieczęci" nie udało się dotychczas - i zapewne nie uda się w przyszłości - złamać.
[2]Nie rozstrzygnięto definitywnie tak podstawowych kwestii, jak czas i miejsce powstania Bogurodzicy, jej autorstwo czy ewentualna zależność od wzorów obcych. Wciąż nie potrafimy precyzyjnie powiedzieć, jak daleko w głąb naszych dziejów sięgają korzenie tej pieśni. Czy rzeczywiście aż do czasów "ojców" - pierwszych naszych władców i cudzoziemskich misjonarzy rzucających w pogańską glebę ziarna chrześcijańskiej wiary, do czasów świętego Wojciecha, którego już zapewne w Średniowieczu, a na pewno od początku XVI stulecia uznawano za natchnionego autora Bogurodzicy? A może zrodziły ją wieki późniejsze, gdy wiara nieco okrzepła, na tyle przynajmniej, że poczęła zasilać swym ożywczym strumieniem rodzimą kulturę literacką i artystyczną - stulecie XIII - jak coraz powszechniej uważa się pośród filologów? Byli i tacy (np. Julian Krzyżanowski), którzy datowali powstanie pieśni dopiero na schyłek wieku XIV.
[3]Anonimowy twórca Bogurodzicy? Wiemy, że w Średniowieczu kwestię autorstwa postrzegano zupełnie inaczej niż obecnie; autor, najczęściej duchowny, pisał przede wszystkim dla "pomnożenia chwały Bożej", o prawdach powszechnie znanych i akceptowanych (najczęściej objawionych lub przekazanych przez tradycję), swoje własne imię pokornie przemilczając. […]
[4].Oryginału czy choćby inspiracji naszej pieśni szukano gdzie tylko było można: w hymnografii grecko-bizantyńskiej, w tradycji cerkiewnosłowiańskiej, ruskiej, łacińskiej, czeskiej, niemieckiej... Nigdzie jednak bezpośredniego wzorca literackiego nie udało się odnaleźć, choć podobieństw treściowych, kompozycyjnych i melodycznych jest sporo, zarówno w spuściźnie chrześcijańskiego Wschodu, jak Zachodu. Coraz donośniej mówi się więc - choć brzmi to wręcz niewiarygodnie na tle naszej wiedzy o poziomie rodzimej kultury literackiej w wieku XIII - o artystycznej oryginalności Bogurodzicy.

1) Wymień określenia Bogurodzicy, które pojawiają się w 1 akapicie.
2) Jak rozumiesz sformułowanie: "zagadka zamknięta na siedem pieczęci:?
a. zagadka trudna do rozwiązania
b. zagadka ukrywająca jakąś świętą tajemnice
c. zagadka, któej rozwiązanie może być niebezpieczne
d. zagadka niemożliwa do rozwiązania
3) Czego do tej pory nie udało się ustalić w związku z Bogurodzicą? Odpowiedz na podstawie akapitów 2. -4.
4) jak autor rozumie wyrażenie "pieśń ojców"?
5) jakie są trzy główne hipotezy dotyczące czasu powstania pieśni? Która obecnie dominuje? Odpowiedz na podstawie 2. akapitu.
6) Czym różnił się stosunek do kwestii autorsstwa w średniowieczu od naszego (3. akapit)?
7) Co świadczy o artystycznej oryginalności pieśni (4. akapit)?
8) Spróbuj wyjaśnić, dlaczego ostatnia część zdania w 4. akapicie została wyróżniona.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T18:32:18+01:00
1) Wymień określenia Bogurodzicy, które pojawiają się w 1 akapicie.
"pieśń ojczysta" (carmen patrium),, "zagadką zamkniętą na siedem pieczęci",

2) a. zagadka trudna do rozwiązania

3) Czego do tej pory nie udało się ustalić w związku z Bogurodzicą? Odpowiedz na podstawie akapitów 2. -4.
*Czasu i miejsca akcji jej powstania
* Jej autorstwa
* Rozpoznania korzeni pieśni
* Inspiracji
* Zależności od wzorów obcych.

4) jak autor rozumie wyrażenie "pieśń ojców"?

Rozumie to tak ,że jest najdawniejszą pieśnią.

5) jakie są trzy główne hipotezy dotyczące czasu powstania pieśni? Która obecnie dominuje? Odpowiedz na podstawie 2. akapitu.

Może zrodziły ją wieki późniejsze, gdy wiara nieco okrzepła, na tyle przynajmniej, że poczęła zasilać swym ożywczym strumieniem rodzimą kulturę literacką i artystyczną - stulecie XIII - jak coraz powszechniej uważa się pośród filologów? Byli i tacy (np. Julian Krzyżanowski), którzy datowali powstanie pieśni dopiero na schyłek wieku XIV.

6) Czym różnił się stosunek do kwestii autorsstwa w średniowieczu od naszego (3. akapit)?

Różnił się :
autor, najczęściej duchowny, pisał przede wszystkim dla "pomnożenia chwały Bożej", o prawdach powszechnie znanych i akceptowanych swoje własne imię pokornie przemilczając.


7) Co świadczy o artystycznej oryginalności pieśni (4. akapit)?

Świadczy o tym to ,że nigdzie nie znaleziono podobieństw treściowych czy wzorca literackiego.

8) Nie wiem jak.
24 3 24