1. Oblicz skład procentowy (% masowy) następujących związków chemicznych
a.) alkenu o 4 atomach węgla w cząsteczce.
b.) alkinu o 6 atomach wodoru w cząsteczce.

2.Uzupełnij informacje o etenie:
a.) wzór sumaryczny: , nazwa zwyczajowa:
b.)skład procentowy ( % masowy) etenu:
c.)stosunek masowy pierwiastków w etenie:

3. Napisz równanie reakcji polimeryzacji pięciu cząsteczek etenu. Podkreśl i podpisz monomer i polimer.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T18:36:15+01:00
1a) C4H8
mC4H8= 56
C% = 4800/56 = 85,7
h% = 14,3

b) C4H6
m=54
C% = 4800/54=88,8
H% = 11,2

2.a) C2H4, etylen
b) C2H4
mC2H4= 28
C% = 2400/28=85,7
h% = 14,3
c) 24:4 --> 6:1

3. 5 C2H4 -----> [-CH2-CH2-]5
monomer: C2H4, etylen; polimer: [-Ch2-Ch2-]5 polietylen
*nad strzałką T,p
3 4 3