W chwili osiągnięcia przez rakietę szybkości V1=171m/s oddziela się jej drugi człon osiągając szybkość V2=185m/s. Z jaką szybkością będzie poruszał się pierwszy człon rakiety po oddzieleniu się drugiego? Stosunek mas członu drugiego do pierwszego wynosi m1/m2=0,4.

1

Odpowiedzi

2009-11-10T18:42:35+01:00