1. Zamień na procenty:
3/7

2. 3% pewnej liczby to 12. Jaka to liczba?

3.
a.) Jakim procentem liczby 12 jest 3?
b.) Jakim procentem liczby 39 jest 13?
c.) Jakim procentem liczby 60 jest 18?
d.)

4. W klasie jest 13 dziewcząt i 12 chłopców
a.) Jaki procent uczniów stanowią chłopcy?
b.) O ile procent więcej jest dziewcząt niż chłopaków?

5. Cenę 320 zł pewnego towaru obniżono o 20%. Jaka jest nowa cena?

6. Cenę pewnego towaru obniżono o 30% i wynosi ona obecnie 420 zł. Jaka była cena przed obniżką?

7. Cenę pewnego towaru obniżono o 20%, a następnie podwyżono o 10% i obecnie wynosi ona 528 zł. Jaka była początkowa cena?

8. Cena brutto towaru (po doliczeniu 7% VAT) wynosi 385,2 zł. Jaka jest cena netto tego towaru?
Z góry dziękuję ^^
Tylko musza być KONIECZNIE obliczenia ... i tak jak na 1 gimnazjum najlepiej ;))))

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T17:56:04+01:00
1. Zamień na procenty
3/7≈42,86%

2. 3% pewnej liczby to 12. Jaka to liczba?
3% - 12
100% -x
3x=1200 /:3
x=400
Ta liczba to 400

3.
a.) Jakim procentem liczby 12 jest 3?
(3/12)*100%=25%
b.) Jakim procentem liczby 39 jest 13?
(13/39)*100%=33,3%
c.) Jakim procentem liczby 60 jest 18?
(18/60)*100% = 30%

4. W klasie jest 13 dziewcząt i 12 chłopców
12+13=25
a.) Jaki procent uczniów stanowią chłopcy?
(12/25)*100%=48%
b.) O ile procent więcej jest dziewcząt niż chłopaków?
52-48=4%

5. Cenę 320 zł pewnego towaru obniżono o 20%. Jaka jest nowa cena?
320-0,2*320=320-64=256 zł

6. Cenę pewnego towaru obniżono o 30% i wynosi ona obecnie 420 zł. Jaka była cena przed obniżką?
100-30=70%
70% - 420
100% - x
70x=42000 /:70
x=600 zł

7. Cenę pewnego towaru obniżono o 20%, a następnie podwyższono o 10% i obecnie wynosi ona 528 zł. Jaka była początkowa cena?
(x-0,2x)*1,1=528
0,8x*1,1=528
0,88x=528 /:0,88
x=600 zł

8. Cena brutto towaru (po doliczeniu 7% VAT) wynosi 385,2 zł. Jaka jest cena netto tego towaru?

107% - 385,2
100% - x
107x=38520 /:107
x=360 zł
2009-11-08T18:11:11+01:00

1.3/7=42,86%

2.3% - 12
100% -x
3x=1200 /:3
x=400
To 400

3.
a.)
(3/12)*100%=25%
b.)
(13/39)*100%=33,3%
c.)
(18/60)*100% = 30%

4.

a.)
(12/25)*100%=48%
b.)
52-48=4%

5.
320-0,2*320=320-64=256 zł

6.
100-30=70%
70% - 420
100% - x
70x=42000 /:70
x=600 zł

7.
(x-0,2x)*0,1=528
0,8x*0,1=528
0,88x=528 /:0,88
x=600 zł

8.
107% - 385,2
100% - x
107x=38520 /:107
x=360 zł
2009-11-08T18:24:40+01:00
1.
7 - 100%
3 - x
x=(3*100) : 7 = 42,86%

2.
3% - 12
100% - x
x= (100*12) : 3 = 400
ta liczba to 400

3.
a)
12 - 100%
3 - x
x=(3*100) : 12 = 25%
b)
39 - 100%
13 - x
x=(13*100) : 39 ≈ 33,33%
c)
60 - 100%
18 - x
x=(18*100) : 60 = 30%

4.
25 uczniów razem
a)
25 - 100%
12 - x
x=(12*100) : 25 = 48%
czyli dziewczat jest 52%
b) dziewcząt jest o 4% więcej niż chłopców (bo 52% - 48% = 4%)

5.
320 * 20/100 = 64zł (o tyle zmniejszono cenę)
320zł - 64zł = 256zł (tyle cena wynosi po obniżce)

6.
70% (bo 100 - 30 to 70 cena po obniżce) - 420
100% - x
x=(100*420) : 70 = 600zł (tyle cena wynosiła przed obniżką)

7.
(x-0,2x)*0,1=528
0,8x*0,1=528
0,88x=528 /:0,88
x=600 zł
8.
107% - 385,2zł
100% - x
x=(100*385,2) : 107 = 360 zł