Zad.2
a=5(45)-5(44)=......

b=125(14X25)=....

c=[5(15)](3)=....

d=15(44):3(43)=....

W nawiasach są potęgi!

zad3.

Do 80g solanki o stężeniu 5% dolano 20 g wody oblicz stęzenie otrzymanego rotworu. Zapisz obliczenia!


Błagam o rozwiązanie!Na jutro jest mi potrzebne!!

2

Odpowiedzi

2009-11-08T18:04:49+01:00
Zad 3
roztwór - 80g
stężenie - 5%
dolano - 20g wody

rozwiązanie:
80g*5% = 80 * 5/100 = 4g - tyle soli w roztworze
80 + 20 = 100 - cały rozwór

4/100 * 100% = 4%

zad 2 proponuję rozwiązać na kalkulatorze
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T18:06:10+01:00
Zad.2
a=5(45)-5(44)=5¹=5
b=125(14X25)=125³⁵⁰
c=[5(15)](3)=5⁴⁵
d=15(44):3(43)=5*3⁴⁴:3⁴³=5*3¹=5*5=15

zad3.
Do 80g solanki o stężeniu 5% dolano 20 g wody oblicz stężenie otrzymanego roztworu. Zapisz obliczenia!
Cp=(ms/mr)*100%
Cp - stężenie procentowe
ms - masa substancji
mr - masa roztworu
5%*80g = 4 g
80g+20g = 100 g
Cp = (4/100)*100%
Cp = 4%
Odp: Stężenie otrzymanego roztworu wynosi 4%
1 5 1