Wyjaśnij różnicę miedzy masą a ciężarem. W kabinie windy znajdują pasażerowie o łącznej masie 150kg.Oblicz wartość siły nacisku na podłogę,gdy winda rusza z przyspieszneiem o wartości 0,5 m/s² zwróconym koljno w górę i w dół

1

Odpowiedzi

2009-11-09T09:25:20+01:00
Masa jest w kilogramach, a ciężar to masa pomnożona przez siłę nacisku kg*N

F=m*a(g)
g - przyśpieszenie ziemskie = 10 m/s2
do góry- F = 150kg * (10 +0,5) = 150 * 10,5 = 1575N

na dół- F= 150kg * (10 - 0,5) = 150 * 9,5 = 1425 Niutonów
1 1 1