Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T18:04:13+01:00
Najprostszym alkanem jest metan CH4. Cząsteczka metanu składa się z jednego atomu węgla i czterech atomów wodoru. W cząsteczce każdy z czterech atomów wodoru połączony jest z atomem węgla wiązaniem kowalencyjnym, to znaczy poprzez wspólną parę elektronową.

Główny składnik gazu ziemnego, gazów występujących w kopalniach, najprostszy węglowodór nasycony. Bezbarwny, bez zapachu, palny - pali się niebieskim płomieniem, z powietrzem tworzy mieszaniny wybuchowe.

Metan powstaje w przyrodzie w wyniku beztlenowego rozkładu szczątek roślinnych (np. na bagnach).
W laboratoriach metan najczęściej otrzymuje się przez ogrzewanie mieszaniny wodorotlenku sodu z octanem sodu: NaOH + CH3COONa → CH4 + Na2CO3.

Powszechnie stosowany jako paliwo, jako surowiec do otrzymywania tworzyw sztucznych oraz w przemyśle energetycznym.
Jest jednym z gazów powodujących efekt cieplarniany.

Największym dostarczycielem metanu do atmosfery jest rolnictwo (uprawa ryżu, hodowla bydła).
2009-11-08T18:10:38+01:00
Wzor sumaryczny: CH4
wzor strukturalny:
H
|
H-C - H
|
H

właściwości: gaz, bezbarwny, bezwonny, lżejszy od powietrza d=0,665 g/dm3, nierozpuszczalny w wodzie, alkan, mało aktywny chemicznie, ulega reakcjom : spalania całkowitego, niecałkowitego

Metan jest głownym składnikiem (około 90%) gazu ziemnego, którego uzywa się w gospodarstwach domowych. Nazywany jest też gazem błotnym, bo powstaje na bagnach (palące się "błędne ogniki") lub gazem kopalnianym, gdyż b. często występuje w kopalniach węgla kamiennego. Gaz ziemny stosowany w instalacjach gazowych poddaje się nawanianiu tzn. dodaje się substancji o intensywynm zapachu, dzięki czemu można wyczuć obecnośc gazu w powietrzu. Metan jest mało aktywny chemicznie. W powietrzu spala się niebieskim płomieniem widocznym np. w kuchence.