Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-08T18:01:54+01:00
1.Logowanie to rodzaj uwierzytelnienia i autoryzacji użytkownika polegający na podawaniu loginu i hasła w celu wejścia do określonego systemu informatycznego lub otrzymanie w nim określonych uprawnień.

2.W informatyce, zarządca danego systemu informatycznego.

3.Serwer - program świadczący usługi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystających z innych komputerów połączonych w sieć.

4.Program komputerowy, klient sieci IRC.

2009-11-08T18:07:45+01:00
LOGOWANIE -to rodzaj uwierzytelnienia i autoryzacji użytkownika polegający na podawaniu loginu i hasła w celu wejścia do określonego systemu informatycznego lub otrzymanie w nim określonych uprawnień.

ADMINISTRATOR -(potocznie admin) – informatyk zajmujący się zarządzaniem całością lub wydzieloną częścią systemu informatycznego, odpowiadający za jego sprawne działanie. Wyróżnia się administratorów:
systemów operacyjnych
baz danych
serwerów
sieci

SERWER - program świadczący usługi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystających z innych komputerów połączonych w sieć.
Serwerem nazywa się często komputer świadczący takie usługi, sprowadzające się zazwyczaj do udostępniania pewnych zasobów innym komputerom lub pośredniczący w przekazywaniu danych między komputerami.
Serwerem nazywa się też systemy oprogramowania biorące udział w udostępnianiu zasobów. Przykładami udostępnianych zasobów są pliki, bazy danych, łącza internetowe, a także urządzeń peryferyjnych jak drukarki i skanery.

KLIENT - oprogramowanie (czasami komputer, na którym to oprogramowanie jest uruchomione) korzystające z usług dostarczanych przez serwer.

PRAWO (AUTORSKIE?) - pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albO przepisy upoważniające autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści.

Uprawnienia będą miały coś wspólnego z prawem ale nie mogę sobie dokładnie skojarzyć :)
1 5 1
2009-11-08T18:22:47+01:00
Logowanie na stronach WWW ─ powszechnie stosowany mechanizm uwierzytelniania użytkownika odwiedzającego stronę WWW.

Administrator – informatyk zajmujący się zarządzaniem całością lub wydzieloną częścią systemu informatycznego, odpowiadający za jego sprawne działanie

Serwer WWW - program działający na serwerze internetowym, obsługujący żądania protokołu HTTP.

Klient - asymetryczna architektura oprogramowania umożliwiająca rozdzielenie pewnych funkcjonalności, w celu zwiększenia elastyczności i ułatwienia wprowadzania zmian w każdej z części.

Prawa - a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym, to system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu.

Uprawnienie, prawo - przyznanie przez normę prawną danej osobie wyboru określonego zachowania się bez nakładania na nią obowiązku.

1 5 1