Odpowiedzi

2009-11-08T18:15:33+01:00
T - siła tarcia
Q - siła ciężkości
F - siła działająca na ciało
F' - rzut siły F na oś x
F" - siła powodująca powodująca ruch ciała, skierowana równolegle do F'
a - przyspieszenie

Q = mg = 10kg*10m/s² = 100N
T = μQ = 0,2*100N = 20N
F' = Fcos(45°) = 100N*0,5√2 = 50√2N ≈ 71N
F" = F' - T = 71N - 20N = 51N
F"=ma
a=F"/m
a=51N/10kg = 5,1m/s²

W załączniku rysunek do zadania